Bechtěrevova nemoc - logo

Nefarmakologická léčba

Základní součástí nefarmakologické léčby je edukace pacientů o onemocnění a získání nemocného pro aktivní přístup k léčbě jeho nemoci. Asi nejdůležitější částí nefarmakologické léčby je rehabilitace v širším slova smyslu.
Bechtěrevova nemoc - nefarmakologická léčba

Rehabilitační léčba ankylozující
spondylitidy

Ankylozující spondylitida je ze všech chronických revmatických onemocnění asi nejdůležitější jednotkou z hlediska léčebné rehabilitace. Léčebnou rehabilitaci by měli mít všichni pacienti trpící ankylozující spondylitidou, nezávisle na její formě. Tato rehabilitace by měla být časná, individuálně navržená fyzioterapeutem a dlouhodobá (optimálně celoživotní). Do léčebné rehabilitace je zařazena celá škála možností, přičemž nejdůležitější je léčebná tělesná výchova, dále pak fyzioterapie, elektroterapie, manuální léčba, ergoterapie, předpracovní a pracovní rehabilitace.

Základní cíle pohybové léčby jsou následující:

 • snižuje obavy z případné progrese nemoci
 • snižuje bolest zad a kloubů
 • snižuje ranní ztuhlost
 • snižuje lokální svalové napětí
 • zabraňuje úbytku svalové hmoty (svalová hypotrofie)
 • zamezuje vzniku svalových kontraktur (trvale zkrácená délka svalu)
 • předchází vzniku deformit páteře
 • brání ztuhnutí (ankylóza) postižených kloubů
 • zlepšuje funkční stav v aktivitách denního života („activities of daily living“)
 • podílí se na snížení aktivity nemoci subjektivně hodnocené nemocným (BASDAI)
 • odstraňuje únavu a zlepšuje kvalitu spánku
 • u nemocných v pokročilém stadiu nemoci vede k zachování maximální soběstačnosti a sebeobsluhy
 • při vzniku osteoporózy pozitivně podporuje její léčbu
 • s pohybovou aktivitou pozitivně ovlivňuje hladinu tuků v krvi a přispívá k udržení tělesné hmotnosti nebo hubnutí
 • zlepšuje kvalitu života a zvyšuje sociální benefity v oblasti „well being“ (pocit dobrého bytí)
Jako velice vhodný model léčebné tělesné výchovy je možné doporučit denní individuální cvičení doma v kombinaci se skupinovou léčebnou tělesnou výchovou prováděnou jednou týdně pod supervizí fyzioterapeuta v rámci specializovaného zařízení. Takové skupiny jsou dlouhodobě funkční například v Revmatologickém ústavu v Praze.
Bechtěrevova nemoc - cvičení

Cvičení

Nejvhodnější je uskutečňovat domácí cvičení dvakrát denně, přičemž první cvičební jednotku je vhodné provádět ráno po probuzení. Jednou týdně docházejte na skupinovou nebo individuální léčebnou tělesnou výchovu s fyzioterapeutem. Vždy cvičte podle individuálních subjektivních pocitů, nevykonávejte pohyb do krajních bolestivých poloh. V období vyšší aktivity onemocnění musí být intenzita cvičení menší. Zaujímejte úlevové polohy pro záda. Stahujte svaly důležité pro stabilitu stoje a chůze. V období nižší aktivity nebo remise onemocnění se vraťte k aktivnímu cvičení, které vám individuálně doporučí fyzioterapeut. Nesetrvávejte u stereotypního domácího cvičení – cvičení obměňujte a můžete použít i zrcadlo. Cvičení ukončete při bolesti na hrudi, bušení srdce, dušnosti, nepravidelnosti srdečního rytmu, poklesu krevního tlaku, nevolnosti a motání hlavy. Pokud toto nastane, je vhodné zavolat lékaře.
Více o domácím cvičení a jednotlivé cviky

Lázeňská léčba

Lázeňská léčba má v České republice bohatou tradici a u nemocných s axiální spondyloartritidou (axSpA) je velmi oblíbená a účinná. Během lázeňské léčby jsou využívány přírodní léčivé zdroje v součinnosti s dalšími metodami léčebné rehabilitace (individuální a skupinová léčebná tělesná výchova, hydrokinezioterapie, fyzikální léčba a další).

Česká republika disponuje řadou přírodních léčivých zdrojů (vody, peloidy, plyny, klima). Pro léčbu nemocných s axSpA jsou nejvhodnější termální vody, radonové radioaktivní vody a peloidy.  Využití léčivých vod spočívá v aplikaci koupelí – přísadových, perličkových, podvodních masáží – a dalších kúr. Peloidy (slatiny a rašeliny) se vyznačují mimořádnou fyzikální schopností – udržují teplo a při jejich aplikaci dochází k prohřátí organismu, uvolnění svalového napětí a ke zvýšenému metabolismu. Aplikují se formou koupelí nebo zábalů.

Lázeňská léčba je pro nemocné s axSpA vhodná zejména v období nižší aktivity nemoci nebo během remise. V období vysoké aktivity, při závažných mimokloubních manifestacích nebo neschopnosti samostatného pohybu není lázeňská léčba doporučována. V průběhu lázeňské léčby pokračuje terapie nemocného s axSpA farmakologickou medikací, jak je zavedeno revmatologem. Při změně zdravotního stavu je možno upravit terapii po dohodě s revmatologem nebo lázeňským lékařem.

Lázeňská léčba

Druhy lázeňské léčby

Lázeňská péče se v České republice rozděluje na tři základní skupiny:

 1. komplexní lázeňská péče (zdravotní pojišťovna hradí ubytování, stravu dle dietního lázeňského systému a veškeré lázeňské procedury);
 2. příspěvková lázeňská péče (nemocný si sám hradí stravu a ubytování dle svých požadavků, lázeňské procedury jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou);
 3. pobyty pro samoplátce.

Předpis lázeňské léčby

Lázeňskou léčbu doporučuje ošetřující revmatolog nebo rehabilitační lékař u nemocných v soustavné péči. Pro předpis lázeňské léčby je nutné odborné vyšetření a RTG nález ne starší než dva roky. Indikace pro pacienty s ankylozující spondylitidou (AS) od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b je VII/2, jedná se o komplexní léčebný pobyt na 28 dnů nebo je možná příspěvková léčba na 21 dnů s možností prodloužení. Opakovat pobyt lze jednou za 12 měsíců. U nemocných s axSpA a dominující periferní artritidou lze využít i indikace VII/3, kdy je nutná podmínka funkčního postižení třídy 2b dle klasifikace pro revmatoidní artritidu. Základní pravidla pro poskytování lázeňské péče jsou upravena zákonem (1/2015 Sb.) a vyhláškou (2/2015 Sb.).

Na základě doporučení od revmatologa nebo rehabilitačního lékaře sepisuje praktický lékař návrh na poskytnutí lázeňské péče. Vyplněný návrh na komplexní, popř. příspěvkovou lázeňskou péči dostane zdravotní pojišťovna, jejíž revizní lékař posuzuje a schvaluje splnění podmínek indikačního seznamu.  

V České republice je řada lázní, které se zaměřují na léčbu pohybového systému (například Třeboň, Jáchymov, Lázně Bohdaneč, Bechyně, Ostrožská Nová Ves, Hodonín a další). V indikačním seznamu lázní však najdeme celou plejádu lázní, které jsou k dispozici pro nemocné s axSpA (s indikací VII/2 nebo VII/3). Pro správný výběr je tedy vhodné přihlížet i k dalším onemocněním nebo postižením, jako jsou např. psoriáza či současná Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida či srdečně-cévní choroby, plicní postižení atd.

Lázeňská místa pro indikaci VII/2 dle Indikačního seznamu

Partneři projektu

Odborní partneři
Revmatologický ústavČeská revmatologická společnost
Sponzoři
NovartisNextforceUCBBiogen
menu-circlecross-circle