Bechtěrevova nemoc - logo

Bechtěrevova nemoc

Nový pacient

Jak probíhá vyšetřování pacientů s Bechtěrevovou nemocí

Byla mi zjištěna ankylozující
spondylitida, co dál?

Ankylozující spondylitida je v současné době nevyléčitelná, to ale není důvod k zoufalství. Léčba se vždy odvíjí podle průběhu nemoci, který je u různých lidí různý. Cílem léčby je úleva od příznaků, zachování funkčních schopností a předcházení komplikacím. Pravidelné cvičení a rehabilitace jsou pro většinu pacientů zcela zásadní. Při léčbě bolestí se většinou užívají tzv. nesteroidní antirevmatika jako je například ibuprofen. V indikovaných případech se používá i biologická léčba ovlivňující imunitní systém.

Jak nemoc probíhá?

Při hodnocení pohybového aparátu se míra postižení posuzuje také pomocí rentgenového vyšetření a dělí se na stadia I–III, přičemž tato klasifikace nepředstavuje jednoznačné vyjádření závažnosti postižení, ale spíše ukazuje na to, kde se změny na páteři vyskytují. Velmi důležité je určení aktivity onemocnění; k této stratifikaci slouží různé dotazníky, v nichž pacient uvádí jednak intenzitu svých obtíží, jednak jsou zde zahrnuty i laboratorní ukazatele aktivity. K hodnocení, jak rychle onemocnění postupuje, se pak používají některé zobrazovací metody.
Správné určení stádia nemoci je důležité pro stanovení prognózy onemocnění.

Jak často musím
chodit na kontroly?

To záleží na Vašem stavu a na průběhu onemocnění. Pravidelné kontroly u revmatologa obvykle probíhají po 3-6 měsících. Lékař při vyšetření posuzuje hybnost páteře a přítomnost dalších projevů onemocnění. K posouzení zánětlivé aktivity a sledování bezpečnosti léčby se provádějí odběry krve.
Bechtěrevova nemoc - Nový pacient

Co mohu udělat sám
pro sebe?

Průběh a dopad ankylozující spondylitidy můžete významně ovlivnit. V první řadě je důležité pravidelně cvičit a dbát na dostatek pohybu. Pokud kouříte, tak přestaňte. Kouření má celou řadu nepříznivých zdravotních dopadů, u nemocných s ankylozující spondylitidou zhoršuje průběh onemocnění a zvyšuje riziko komplikací. Velice důležitá je samozřejmě spolupráce s Vaším ošetřujícím lékařem, založená na vzájemné důvěře.

Dědičnost

Dědičný podíl na vzniku ankylozující spondylitidy je nepochybný a značný. Není to však onemocnění, které by bylo způsobeno přítomností náchylné varianty pouze jednoho genu. K rozvoji onemocnění musí být takových „náchylných“ genů přítomno více najednou. Nejdůležitější a nejvíce poznaný gen se jmenuje HLA-B27 (HLA – human leukocyte antigen). Je to gen, jehož produkt hraje významnou roli v organismu při reakcích mezi imunitními buňkami. Genů HLA-B je celá řada, v naší populaci má gen HLA-B27 asi 8,5 % lidí. To, že je někdo nositelem genu HLA-B27, ještě neznamená, že je nemocný. Většina takových lidí netrpí ankylozující spondylitidou nebo podobným onemocněním. K rozvoji choroby jsou tedy zapotřebí také další vyvolávající příčiny, hlavně však dědičná dispozice i v dalších genech. Na druhou stranu, HLA-B27 je přítomen přibližně u 95 % nemocných s ankylozující spondylitidou. Je to tedy podmínka skoro nutná, ale nikoliv dostatečná. Dnes se ví již téměř o 50 dalších genech, které se nějakým způsobem podílejí na náchylnosti k chorobě. Šance, že někdo bude mít takové geny pohromadě, je samozřejmě větší mezi příbuznými nemocných s ankylozující spondylitidou. U jednovaječných dvojčat dosahuje konkordance (společný výskyt) tohoto onemocnění až 70 %. Blízcí příbuzní nemocných jsou ohroženi asi 5–16krát vyšším rizikem onemocnění než běžná populace.
Dostanou ankylozující spondylitidu moje děti?
Dědičnost hraje při vzniku ankylozující spondylitidy důležitou roli. Nejdůležitějším rizikovým faktorem je přítomnost antigenu HLA-B27. Ovšem většina lidí s pozitivitou HLA-B27 nikdy ankylozující spondylitidu nedostane. Navíc neumíme vzniku onemocnění účinně předcházet. Proto nemá smysl u příbuzných pacientů antigen HLA-B27 vyšetřovat, pokud nemají příznaky onemocnění. Pokud se ale u vašich dětí objeví bolesti zad nebo jiné příznaky spondyloartritid, pak je třeba zajistit vyšetření lékařem k vyloučení rozvoje ankylozující spondylitidy.

Partneři projektu

Odborní partneři
Revmatologický ústavČeská revmatologická společnost
Sponzoři
NovartisNextforceUCBBiogen
menu-circlecross-circle